InnoMag – Ditt innovasjonsmagasin

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin på nett og print.
Nettutgaven oppdateres daglig, magasinet utgis årlig.

InnoMag.no har siden starten i 2012 slik og slik, denne teksten må byttes ut med en mer gjennomtenkt en. Her er det god plass til en beskrivende tekst, og vi bør også ha med noen punkter.

  • 25.000 månedlige lesere
  • 15.000 mottakere av ukentlig nyhetsbrev
  • Andre punkter
  • Som passer godt
  • Inn her blir bra

Magasinet utgis årlig, med mange spennende artikler og tips. denne teksten må byttes ut med en mer gjennomtenkt en. Her er det god plass til en beskrivende tekst, og vi bør også ha med noen punkter.

  • Opplag: 50.000
  • Distribusjon: Scanpress
  • Andre punkter
  • Som passer godt
  • Inn her blir bra