Informasjonshavet

kr 299,00

Skrevet av Truls Berg og Inger-Mette Gustavsen

Category:

Description

I hvilken grad føler du at du får informasjonen du har behov for å kunne utføre din jobb optimalt? Morgendagens vinnere vil være informasjonsintelligente virksomheter!

Vi opplever nå den tredje store bølgen – IT revolusjonens foreløpig siste fase. Denne bølgen er informasjons-, kunnskaps- og innovasjonsbasert, og drives frem av behovet for økt fleksibilitet og økt konkurransekraft. Vi er overbevist om at denne bølgen blir større, mer vidtrekkende og langvarig enn de foregående . og innebærer enorme muligheter, og selvsagt også betydelige utfordringer.

Alt tyder på at de neste 5 år vil bli langt mer opprivende og turbulent enn noen tidligere femårs periode siden annen verdenskrig – og det vil berøre deg, det vil berøre oss alle. Blandt de oppsiksvekkende påstandene boka tar tak i er: – Det finnes ikke lenger mangel på informasjon! Kun mangelfullt utstyrte kunnskapsmedarbeidere. – Mindre enn 20 % av informasjonshavet brukes til early warning og innsiktskapende formål.

– De fleste kunnskapsmedarbeidere mishandles av elendige rutiner, manglende prosesser og gammeldagse lederstrukturer. Som kunnskapsmedarbeider står du overfor fundamentale endringer i de fleste aspekter av ditt liv, både profesjonelt og privat. Din evne til å forstå informasjonshelheten, kombinert med evnen til å finne perlene av visdom i informasjonshavet og evnen til å fornye deg vil mer enn noe annet avgjøre kvaliteten på ditt liv i kunnskapssamfunnet.

Denne boka vil gi deg nyttig bakgrunn, god oversikt over utfordringene og peker på konkrete veivalg. Denne boka bør leses – ikke vær blant de som undervurderer konsekvensene ved manglende informasjonsstyring. Gårsdagens suksessvirksomhet kan raskt bli morgendagens fiasko, og både de tre informasjonsmonstre og sju undervannsskjær må overvinnes på veien til suksess.

Gjennom boka viser forfatterne at de virksomhetene som nå bygger et lag med dyktige talenter, en ny generasjon smarte informasjonsdrevne løsninger som tar kundene på alvor og en åpen innovasjonsprosess vil være fremtidens vinnere. Siden kunnskap er makt bør kunnskapen forvaltes helhetlig, til beste for virksomheten. Ikke som i dag – i hodet på den enkelte medarbeider. Teknologispranget som informasjonsrevolusjonen har åpnet kan måles i kilometer. – Vår utnyttelse av informasjonsmengden kan hittil måles i centimeter!